بنا به گزار ش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ؛ جلسه هم اندیشی هیئت تکواندو با حضور حقیقی مسئول امور بانوان ٬ محمد هاشمی رئیس هیئت تکواندو ٬ طاهری نائب رئیس هیئت و مربیان تکواندو با محوریت تشکیل کمیته های تخصصی بانوان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.