هیئت نجات غریق شهرستان قدس نسبت به برگزاری آمادگی نجات غریق سالیانه ویژه آقایان اقدام می نماید .

زمان : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

مکان : بلوار ۴۵ متری انقلاب ٬ خیابان شهرداری جنب اداره ورزش ٬ استخر آبشار ۰۲۱۴۶۸۵۸۸۰۰