پیرو این نشست برنامه ریزی و اجرای استحلال ماه شوال در سال جاری انجام شد

بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس : در آخر روز ماه مبارک رمضان  باهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان و اعضای هیئت کوهنوردی و امام جمعه محترم ؛ نماینده محترم شهرستان این مهم برگزار می شود در این نشست پاره ای از موضوعات  گفتگو تقسیم کار انجام شد .

در ادامه : پیرو سنوات سال گذشته گزارش تصویری سال گذشته توسط احمدیان  رئیس هیئت کوهنوردی در اختیاراداره ورزش و جوانان شهرستنان قدس قرار گیرد.