اهداف اداره  ورزش و جوانان شهرستان قدس:

  • پرورش جسم و تقویت روحیه سالم در افراد .
  • توسعه و تعمیم ورزش همگانی و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و اوقات فراغت سالم.

  • ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.

  • حل مشکلات جوانان.

  • اعتلا و رشد نسل جوان شهرستان.

  • استعداد یابی و کشف توانائیهای بالقوه جوانان .

     

 

اسامی هیاتهای ورزشی شهرستان قدس: 

 

 

۱

 

اسکیت

رئیس حسینعلی مقدم ۰۹۱۲۱۴۰۰۱۶۹
نایب رئیس آتنا میرعلیها ۰۹۳۵۴۱۳۲۸۸۶
دبیر سعید صادقی ۰۹۳۶۵۲۰۳۵۴۲
روابط عمومی سعید صادقی ۰۹۳۶۵۲۰۳۵۴۲
 

۲

انجمن های

ورزشی

رئیس حاتم تیموری ۰۹۱۲۰۹۳۲۳۲۵
نایب رئیس سلیمه دهقانی ۰۹۲۲۷۵۱۳۸۳۶
دبیر مهدی تیموری  
روابط عمومی    
 

۳

 

موتور سواری و اتومبیل رانی

رئیس محمد حبیبی ۰۹۱۲۶۶۶۶۰۱۰
نایب رئیس حبیب شاه محمدیان ۰۹۱۲۴۹۷۰۲۵۷
دبیر حسین نیکو اقبال ۰۹۳۵۹۵۰۰۶۰۳
روابط عمومی زهرا رحیمی ۰۹۲۱۶۵۱۶۱۸۶
 

۴

 

بدمینتون

رئیس یداله کرمی ۰۹۳۰۲۹۷۹۰۹۱
نایب رئیس    
دبیر    
روابط عمومی    
 

۵

 

باستانی

رئیس حسین بخشعلی پور ۰۹۱۲۴۷۸۱۸۴۱
نایب رئیس محسن همیانی  
دبیر ولی کارگر ۰۹۱۲۵۰۰۰۹۹۲
روابط عمومی سهیلی ۰۹۳۶۸۸۲۶۲۳۶
 

۶

 

بسکتبال

رئیس مهدی جلو خانی ۰۹۱۲۴۶۴۰۵۱۰
نایب رئیس                   زهره    حیدری ۰۹۳۹۷۴۸۴۴۵۵
دبیر محمدرضاکوزه گرکالجی ۰۹۱۲۴۶۰۰۴۴۸
روابط عمومی    

 

 

 

۷

 

               بوکس

رئیس احمد آماده ۰۹۱۲۶۴۰۶۹۲۹
نایب رئیس محرم صوفیانی ۰۹۱۲۶۵۹۶۱۹۹
دبیر علی موسوی ۰۹۳۶۴۵۹۱۱۰۱
روابط عمومی احمد آماده ۰۹۱۲۶۴۰۶۹۲۹
 

۸

 

پرورش اندام

رئیس علی مردانی ۰۹۱۲۴۶۴۰۹۳۰
نایب رئیس رویا محمودی ۰۹۳۵۸۰۲۴۸۴۸
دبیر احمد آقایی ۰۹۳۵۳۰۵۸۱۶۰
روابط عمومی    
 

۹

 

تکواندو

رئیس داوود گرجی ۰۹۱۲۲۷۲۷۰۵۵
نایب رئیس خانم زهرازمانی ۰۹۱۲۴۰۵۰۱۹۸
دبیر علی کاظمی ۰۹۱۲۶۶۰۱۹۶۰
روابط عمومی    
 

۱۰

 

تنیس روی میز

رئیس سعید ششگل نژاد ۰۹۱۲۲۲۶۰۰۲۳
نایب رئیس لیلا عبدی  
دبیر داوود مقدم  
روابط عمومی شهروز اشرفی  
 

۱۱

 

جانبازان ومعلولین

رئیس محمد تقی شکریان ۰۹۱۲۲۲۵۴۲۵۴
نایب رئیس سمیه گزمه  
دبیر علی عزیزی ۰۹۱۲۱۰۸۱۴۴۵
روبط عمومی مسعود شبانی ۰۹۱۲۵۶۴۳۷۹۳
 

۱۲

 

جودو

 

رئیس سعید دهقان ۰۹۱۲۲۶۳۶۸۴۰
نایب رئیس کرمعلی هادی نسب ۰۹۱۲۵۳۰۵۶۱۱
دبیر سعید دانیالی ۰۹۱۲۲۶۳۶۹۸۴
روابط عمومی سعید دهقان ۰۹۱۲۲۶۳۶۸۴۰
 

۱۳

 

دو میدانی

رئیس محمدصادق احمدیان ۰۹۱۲۵۶۱۲۱۰۴
نایب رئیس آذین عالمی ۰۹۳۷۸۰۶۶۲۶۷
دبیر سعید افتخاری ۰۹۱۲۸۶۷۶۰۵۵
روابط عمومی محمدصادق احمدیان ۰۹۱۲۵۶۱۲۱۰۴

 

 

 

 

۱۴

 

دوچرخه سواری

رئیس محمدحسام مقدم ۰۹۱۹۹۱۰۴۲۶۴
نایب رئیس اکبرفعال ۰۹۱۹۲۶۰۴۶۸۲
دبیر محسن رحمانی ۰۹۱۲۷
روابط عمومی زمانی ۰۹۳۵۳۰۵۰۱۳۵
 

 

 

۱۵

بازیهای سنتی و بومی محلی رئیس سید اسماعیل موسوی ۰۹۱۹۲۲۴۱۹۰۶
نایبرئیس عذرا خدایی ۰۹۳۷۵۸۹۱۲۳۶
دبیر    
روابط عمومی    
     
 

 

۱۶

 

ژیمناستیک

 

رئیس مسعود جودی ۰۹۳۵۲۷۸۶۶۴۶
نایب رئیس معصومه عبداللهی ۰۹۳۵۴۲۱۴۱۲۸
دبیر بهزاد خدایی ۰۹۳۵۱۵۹۷۳۲۳
روابط عمومی مسعود جودی ۰۹۳۵۲۷۸۶۶۴۶
 

 

۱۷

 

 

شطرنج

رئیس احمد حسین زاده ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۰۳
نایب رئیس صادقی  
دبیر محمد آغار ۰۹۳۵۱۳۰۱۶۸۴
روابط عمومی محمد آغار ۰۹۳۵۱۳۰۱۶۸۴
 

 

۱۸

 

 

شنا

رئیس محمد جواد فیروز زارع ۰۹۱۲۱۹۰۹۷۷۱
نایب رئیس امجد میارکیانی ۰۹۱۲۶۹۴۶۸۰۳
دبیر محسن ایرانژاد ۰۹۳۵۱۴۷۳۱۱۸
روابط عمومی محمد جواد فیروز زارع ۰۹۱۲۱۹۰۹۷۷۱
 

 

۱۹

 

نجات غریق

 

رئیس مهدی غفاری ۰۹۱۲۳۶۶۰۲۴۴
نایب رئیس مهناز کلهر ۰۹۱۲۷۰۷۱۲۰۴
دبیر مصطفی کلهر ۰۹۳۶۷۹۰۴۳۸۰
روابط عمومی مالک زاده ۰۹۳۶۷۸۲۱۷۹۴
 

 

۲۰

 

فوتبال

 

 

 

 

 

رئیس خدابخش محمد زاده پودینه ۰۹۱۲۱۳۹۴۵۳۲
نایب رئیس سید محمدیحیی زاده ۰۹۱۲۴۳۹۱۰۴۲
نایب رئیس (بانوان) فاطمه رودی ۰۹۳۹۵۶۳۹۵۴۱
دبیر رضا باغستانی ۰۹۱۲۳۶۸۳۵۹۰
روابط عمومی

 

میثاق مسعودی ۰۹۱۲۰۲۴۷۸۳۸
 

 

۲۱

 

 

کاراته

 

رئیس یعقوب نیکدل ۰۹۱۲۱۱۱۰۳۹۴
نایب رئیس سید جمشید حسینی ۰۹۱۲۹۶۲۷۲۲۵
دبیر صفر بابایی ۰۹۱۲۰۹۳۲۸۶۶
 

روابط عمومی

 

فرشیدعزیزیان

 

۰۹۳۵۶۱۱۵۲۱۸

 

 

 

۲۲

 

کوهنوردی

رئیس داوود احمدیان ۰۹۱۹۴۳۸۵۱۴۳
نایب رئیس مرضیه آریانسب ۰۹۱۲۵۹۸۴۶۷۵
دبیر داوود بخشی ۰۹۱۹۳۶۷۶۷۲۶
روابط عمومی داوود احمدیان ۰۹۱۹۴۳۸۵۱۴۳
 

 

۲۳

 

کشتی

رئیس عباس احمدیان ۰۹۱۲۱۴۴۳۳۶۵
نایب رئیس قاسم شکریان ۰۹۱۲۳۰۶۸۴۸۹
دبیر علی شاه محمدیان ۰۹۱۲۵۶۴۳۷۲۳
روابط عمومی حسین نیکو اقبال ۰۹۳۵۹۵۰۰۶۰۳
 

 

۲۴

 

کونگفو و  هنرهای رزمی

رئیس جبار بیات ۰۹۱۲۳۰۶۱۲۵۷
نایب رئیس فاطمه اسفندیاری ۰۹۱۹۲۶۰۵۰۳۴
دبیر محمودعلی محمدی ۰۹۳۵۵۴۴۵۱۴۲
روابط عمومی جبار بیات ۰۹۱۲۳۰۶۱۲۵۷
 

 

۲۵

 

 

کبدی

رئیس    
نایب رئیس    
دبیر    
روابط عمومی    
 

 

۲۶

 

 

والیبال

رئیس ابراهیم زمانیان ۰۹۱۲۳۲۷۷۷۶۲
نایب رئیس راضیه رضایی ۰۹۱۲۴۴۳۳۲۶۶
دبیر صفر رضایی ۰۹۳۵۹۵۱۱۷۴۰
روابط عمومی ایرج افشاری ۰۹۳۵۲۸۶۶۷۲۰
 

 

۲۷

 

ووشو

رئیس سعید دانیالی ۰۹۱۲۲۶۳۶۹۸۴
نایب رئیس سهیلا کاضمی ۰۹۳۷۱۵۷۲۲۹۶
دبیر مهدی مقدم ۰۹۳۵۹۶۵۷۸۶۱
روابط عمومی سعید دانیالی ۰۹۱۲۲۶۳۶۹۸۴
 

 

۲۸

 

ورزشهای

رزمی

رئیس بهزاد لطفی ۰۹۱۲۵۰۹۲۰۷۳
نایب رئیس مژگان آرمیده ۰۹۱۹۵۳۰۳۴۶۴
دبیر حجت صالحی ۰۹۳۶۱۹۰۰۵۱۲
روابط عمومی حجت صالحی ۰۹۳۶۱۹۰۰۵۱۲
 

 

۲۹

 

ورزشهای همگانی

رئیس مریم ترابی ۰۹۱۲۱۵۹۴۲۰۷
نایب رئیس مهشید فعال ۰۹۳۷۸۷۸۸۴۱۷
دبیر داوود احمدیان ۰۹۱۹۴۳۸۵۱۴۳
روابط عمومی خانم مافی ۰۹۱۹۴۴۹۹۷۲۰
 

 

۳۰

 

 

هندبال

 

 

رئیس روح ا… اقبالی ۰۹۱۲۱۹۵۳۹۱۶
نایب رئیس زینب عابدی ۰۹۲۲۳۷۴۵۹۱۶
دبیر منوچهر نورمحمدی ۰۹۱۲۶۶۴۰۰۷۲
روابط عمومی سعیدافتخاری ۰۹۱۹۰۳۳۵۹۳۳
 

۳۱

 

بیلیارد

رئیس مهدی حیدری ۰۹۱۲۳۶۳۲۱۰۴
نایب رئیس شیوا زارعی ۰۹۳۸۱۲۵۸۴۵۴
دبیر عیسی باشوکی ۰۹۳۸۰۳۰۲۹۹۰
روابط عمومی مهدی حیدری ۰۹۱۲۳۶۳۲۱۰۴
 

 

۳۲

 

وزنه برداری

رئیس محمد سعادتی ۰۹۳۸۶۱۶۱۵۰۷
نایب رئیس ثریا پیری ۰۹۱۹۲۳۴۶۹۰۹
دبیر نوید قدر دانی  
روابط عمومی دالایی ۰۹۰۱۷۴۷۴۰۶۴
 

 

۳۳

 

تیراندازی

رئیس مهدی مقدم ۰۹۳۵۹۶۵۷۸۶۱
نایب رئیس زهرا لطفی ۰۹۳۵۷۴۱۷۸۹۰
دبیر    
روابط عمومی مهدی مقدم ۰۹۳۵۹۶۵۷۸۶۱
 

 

۳۴

 

تیراندازی با کمان

رئیس جواد اصفهانی ۰۹۳۹۰۰۱۷۶۲۷
نایب رئیس سهیلا نصیری ۰۹۱۰۱۷۲۱۵۰۵
دبیر    
روابط عمومی عظیم صیدی ۰۹۱۹۰۱۱۵۶۳۸
 

 

۳۵

 

هاکی

رئیس توحید علیپور ۰۹۳۵۳۷۱۵۰۸۱
نایب رئیس سمیه رحمانی  
دبیر حسام ملک محمدی  
روابط عمومی مهدی نوروزی  
 

 

۳۶

 

 

 

پزشکی ورزشی

رئیس پگاه رخشانی ۰۹۱۲۲۶۳۱۹۹۲
نایب رئیس مژگان محمدی ۰۹۳۵۷۳۹۵۸۷۸
دبیر حبیب بهرامی ۰۹۳۹۶۰۰۲۷۷۲۳
روابط عمومی