اهداف اداره  ورزش و جوانان شهرستان قدس:

  • پرورش جسم و تقویت روحیه سالم در افراد .
  • توسعه و تعمیم ورزش همگانی و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و اوقات فراغت سالم.

  • ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.

  • حل مشکلات جوانان.

  • اعتلا و رشد نسل جوان شهرستان.

 • استعداد یابی و کشف توانائیهای بالقوه جوانان .