معرفی اعضاء

 حسین نوروزی

سمت: سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

علی مردانی

سمت: معاونت فنی ورزشی

مسعود احمدی

سمت: معاونت پشتیبانی

لیلا حقیقی

سمت: معاونت امور بانوان

یدالله کرمی

سمت: مسئول امور فنی ورزشی

حبیب شاه محمدیان

سمت: کارشناس امور فنی ورزشی

لیلا بلالیان

مسئول امور آموزش

نسرین زاهدی نژاد

سمت: مسئول امور اماکن

آرزو امیری

سمت:

مریم برزگر ماهر

سمت: مسئول امور مالی

اسمعیل کشاورز

سمت: مسئول امور ایثارگران

حبیب بهرامی

سمت: مسئول امور بیمه

سید عاطفه رشیدی

سمت: مسئول دفتر

نسرین طاهری

سمت: مسئول امور جوانان

حمید برزگر ماهر

سمت: کارشناس ورزش بخش هفت جوی

مرضیه محمد آبادی محمد زاده

سمت: مسئول امور اداری

طاهره افشار

سمت: مسئول امور دبیرخانه

جمیله شاه آبادی فراهانی

سمت:

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی