معرفی اعضاء

محسن حسینی

سمت: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

مسعود احمدی

سمت: معاونت

مهرداد صادقی راد

سمت: مسئول اماکن ورزشی

مسعود احمدی

سمت:مسئول کمیسیون ماده ۸۸

لیلا حقیقی

سمت: مسئول امور بانوان

آرزو امیری

سمت:مسئول امور اداری مالی

نسرین طاهری

سمت: مسئول امور جوانان

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی