معرفی اعضاء

محسن حسینی

سمت: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

علی مردانی

سمت: معاونت فنی ورزشی

مهرداد صادقی راد

سمت: مسئول کمیسیون ماده ۸۸

غلامرضا شهبازی

سمت: مسئول بازرسی و شکایات

لیلا حقیقی

سمت: مسئول امور بانوان

نسرین زاهدی نژاد

سمت: مسئول امور اماکن

آرزو امیری

سمت:مسئول امور اداری مالی

نسرین طاهری

سمت: مسئول امور جوانان

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی