ردیف باشگاه موسس مدیریت مدیره رشته ورزشی آقایان ساعت رشته ورزشی بانوان ساعت تلفن دارای مجوز تاریخ صدور جواز نوع باشگاه مساحت کل مساحت مفید سال بهره برداری
۱ نادری هادی نادری اصغرعاصم کفاش مرضیه نادری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۳۰۴۸۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۰ ۱۲۰ ۱/۱۱/۹۰
۲ فرود تهمینه جلیلی تهمینه جلیلی تکواندو-کاراته- ایروبیک-رزمی- کیک بوکسینگ ۲۱-۸ ۴۶۸۱۹۷۵۶ بله ۱۹/۹/۹۱ شخصی ۱۴۰ ۱۲۰ ۱۹/۹/۹۰
۳ مشاهیر احمدآقایی احمدآقایی مهسانظری پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۴۶۸۵۹۴۹۳ بله ۱۹/۹/۹۰ شخصی ۱۴۰ ۱۲۰ ۱۹/۹/۹۰
۴ جوان محمدعلی سعادتی محمدعلی سعادتی پرورش اندام ۸-۲۳ ۴۶۸۳۴۲۵۷ بله ۶/۹/۹۰ شخصی ۳۰۰ ۱۵۰ ۶/۹/۹۰
۵ خدادادی محمدخدادادی بهرام نپوری زاده سحرچرم شیر تکواندو ۱۸-۲۳ کاراته-تکواندو ۱۵-۸ ۰۹۱۲۲۳۵۱۴۸ بله ۱۹/۷/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۹/۷/۹۰
۶ متین محمدعلی کرمی حسن کرمی نیره شجاعی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۰۲۰۲۹۶ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰ ۱۵۰
۷ بیستون حمزه وصالی حمزه وصالی کتایون بخشی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۶۱۱۳۱۶۸ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰ ۱۵۰
۸ بارانی محرم بارانی حبیب بارانی آرزو بارانی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۲-۱۵ تکواندو-کاراته ۱۵-۸ ۰۹۳۵۵۸۱۲۸۷۰ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۹ شیبا شکوفه علیزاده زهراتولایی تکواندو-کاراته-ایروبیک-ژیمناستیک ۲۰-۸ ۴۶۸۱۴۱۸۵ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۱۰ ولیعصر   شهرداری داودحبیبی سمیرارجبی کشتی-کونگفو-کاراته-باستانی- فوتبال ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۴۶۸۲۶۵۰۱ بله ۱۱/۲/۹۰ سازمان ۱۰۰۰ ۵۵۰ ۱۳۹۰
۱۱   برادران مقدم نجفعلی مقدم مهری مقدم سمیرا مقدم کاراته-بوکس ۲۳-۱۵ آمادگی جسمانی-کاراته ۱۴-۸ ۴۶۸۲۴۰۱۷ بله ۲۵/۱۰/۹۰ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ تمدید
۱۲ احسان احسان خواجوی حسین جلالوند خواجوی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۴۸۶۳۶ بله ۲۵/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ تمدید
۱۳ فضل اله کاشانی فضل اله کاشانی مرجان ضرغامی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۵۱۶۰۰ بله ۷/۱۰/۸۹ شخصی ۱۶۰ ۱۵۰ تمدید
۱۴ مهر مریم ترابی مریم ترابی تکواندو- ایروبیک-ژیمناستیککونگفو ۲۲-۸ ۴۶۸۸۲۸۸۲ بله ۱۳/۱۰/۸۹ شخصی ۴۵۰ ۱۵۰ تمدید
۱۵ دادمهر مصطفی حیدری مصطفی حیدری فریبا مرگوندی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۳۰۵۰۵۳۴ بله ۸/۷/۹۱ شخصی ۳۰۰ ۱۵۰
۱۶ ماهیار سعیدآقاجانی مجیدهلیلی صونادهقانپور پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۰۹۳۵۲۸۶۸۸۱۸ بله ۲۹/۶/۹۱ شخصی ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۳۹۱
۱۷ برزین مهر علی اصغرحیدری علی اصغرحیدری بیلیارد ۲۳-۱۸ ۴۶۸۴۲۲۵۰ بله ۱۲/۷/۹۱ شخصی ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۳۹۱
۱۸ برهمند رضامقدمی محمدعلی بخشایش الهام گل محمدی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۲۲۷۰۶ بله تمدیدجواز شخصی ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۳۵۹
۱۹   فجر حسن حاطفی زاده حسن حاطفی زاده زینب حاطفی زاده تکواندو- -کاراته -ژیمناستیک ۲۳-۱۸ تکواندو- کاراته-ژیمناستیک ۱۵-۸ ۴۶۸۳۴۲۲۸ بله ۳/۵/۹۰ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ تمدید
۲۰ رویان فیض اله حسینی فیض اله حسینی مهدیه اکبریان پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۶۸۶۵۰۲ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۲۲ رادان ابراهیم تمرازی ابراهیم تمرازی رقیه درویشی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۸۸۰۳۸۸۵ بله ۱۲/۴/۹۰ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۲۳ عاشوری عباس عاشوری عباس عاشوری زهراوارثی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۲۲۷۳۱۵۲۸ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۲۴ برادران جعفری نادرجعفری مصطفی اکبری مریم جعفری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۴۸۱۰۶۴۸ بله ۲۱/۲/۹۱ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۲۵ باران کلثوم غنیمتی کلثوم غنیمتی تکواندو- ووشو-ایروبیک-آمادگی جسمانی –تکواندو-ژیمناستیک-کیک بوکس ۲۲-۸ ۰۹۳۶۶۱۹۹۲۱۲ بله ۲۱/۵/۹۱ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۳۸۷
۲۶ اندام سازان بهمن جهانی بهمن جهانی مهنوش اسمعیلی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۴۸۴۶ بله ۱۵/۵/۹۱ شخصی ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۳۸۶
۲۷ شاهد بنیادشهید صفربابایی پریساصمیمی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۳-۱۵ کاراته ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۹۲۴۷۷۱ بله ۲۸/۳/۹۱ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ ۲۸/۳/۹۱
۲۸ رایین حسن جعفری ابراهیم اسماعیلی پرورش اندام ۲۳-۸ ۰۹۱۲۶۳۳۳۶۸ بله ۲۷/۲/۹۱ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۲۷/۲/۹۱
۲۹ مهریار محمدرضاعلی نژاد محمدرضاعلی نژاد ایروبیک ۲۲-۱۰ ۰۹۳۵۸۳۸۱۷۹ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۴۰ ۱۲۰ ۵/۲/۹۱
۳۰ شهیدفرمانی علی کاظمی جعفرولی پور سهیلا قلیزاده تکواندو-کاراته-رزمی ۲۳-۱۷ آمادگی جسمانی-تکواندو-کاراته-رزمی ۱۵-۸ ۰۹۱۲۶۶۰۱۹۶۰ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۳۵ ۱۲۰ ۵/۲/۹۱
۳۱ مهرآفرین علی بهرامی حسام قاسمی پرورش اندام ۲۳-۸ ۴۶۸۶۱۹۲۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۵ ۱۲۰ ۱/۱۱/۹۰
۳۲ دلیران حسین مقدم حسین مقدم فریباشجاعی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۱۰۷۰۶۵۴ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۳۳ میثاق علی شاه محمدیان علی شاه محمدیان کشتی-کاراته-ژیمناستیک ۲۲-۸ ۴۶۸۴۰۷۷۷ بله تمدیدمجوز شخصی ۲۶۰ ۲۲۰ ۱۳۸۶
۳۴ جوانمردان محمدعلی ساویز محمدعلی ساویز کشتی ۱۴-۲۲ بله تمدیدمجوز شخصی ۲۸۰ ۲۵۰
۳۵ شهیدسهلورد صغری جعفری رویامحمودی یوگا ۱۴-۸ ۴۶۸۲۲۰۲۸ بله ۱۵/۱۱/۹۱ شخصی ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۳۹۱
۳۶ مردان پیلتن احمدخیراندیش احمدخیراندیش توبی خیراندیش پرورش اندام-آمادگی جسمانی ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۱۴۶۳۴۰۴ بله شخصی ۲۰۰ ۱۵۹ ۱۳۹۰
۳۷ مردان ایران زمین احمدیادگاری احمدیادگاری مریم معصومی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۵۶۳۶ بله شخصی ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۳۸۷
۳۸ روشنک شیرین شیخ الاسلامیان شیرین شیخ الاسلامیان ژیمناستیک-تکواندو-آمادگی جسمانی ۲۰-۸ ۴۶۸۹۵۶۴۶ بله شخصی ۱۵۰ ۱۲۰
۳۹ سرزمین قهرمانان علیرضاپیرشاه علیرضاپیرشاه معصومه رحمتی کونگفو-کاراته-تکواندو ۲۲-۱۴ ژیمناستیک-تکواندو-ایروبیک ۱۲-۸ ۴۶۸۵۸۲۵۶ بله شخصی ۲۰۰ ۱۷۶
۴۰ شهیدافراسیابی مجیدافراسیابی مجیدافراسیابی آزاده افراسیابی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۳-۸ ۴۶۸۹۵۴۴ تشکیل پرونده شخصی ۳۰۰ ۲۳۵
۴۱ حامی مریم تمیمی مریم تمیمی معصومه تمیمی ایروبیک-ژیمناستیک-کاراته ۱۸-۸ ۰۹۳۵۵۳۱۰۵۳۲ درحال تکمیل پرونده شخصی ۱۵۰ ۱۳۲
۴۲ بانوآریایی شهناز مسکنه عثمانوندی شهناز مسکنه عثمانوندی ایروبیک-تکواندو-ژیمناستیک-کاراته-ووشو ۱۰-۱۹ ۴۶۸۸۷۲۵۸ بله ۱۲/۹/۹۱ شخصی ۱۸۰ ۱۵۰ ۹۱
۴۳ تندیس ابراهیم کریمی یوسف کریمی مریم مهدور موگویی پرورش اندام ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۰۹۱۲۱۹۰۰۸۶ بله شخصی ۳۰۰ ۲۷۱